Netwerk Geboortezorg Rivierenland

"Zwanger worden, zwanger zijn en bevallen zijn unieke gebeurtenissen in een mensenleven.
In korte tijd vinden er grote veranderingen plaats, die voor de zwangere, haar partner en hun sociale omgeving zeer ingrijpend zijn. Voor een ieder van hen zal dit een eigen en uniek proces in gang zetten.

Dit proces willen wij zo goed mogelijk ondersteunen door het geven van zorg en begeleiding met ons team van zorgverleners.

De zorg en begeleiding van ons team richt zich op zowel het fysieke, psychische als sociale welbevinden van de zwangere, haar partner en het (aanstaande) kind. En wordt gegeven met aandacht, respect, optimale kwaliteit en veiligheid."

NGR bestaat uit de kernorganisaties van de geboortezorg en is ontsaan vanuit het Verloskundig Samenwerkingsverband Rivierenland en werkt vanuit het hier bovenstaande motto dat onderdeel is van de visie.

In 2013 is vanuit dit samenwerkingsverband besloten tot een stevigere verbinding en samenwerking om de geboortezorg te optimaliseren, te voldoen aan de adviezen die vanuit het rapport "Een goed begin" door de stuurgroep zwangerschap en geboorte in 2009 zijn opgesteld en samen klaar te zijn voor de toekomst waarin de integrale zorg en integralebekostiging een grote rol speelt. Begin januari 2014 is het netwerk officieel opgericht.

Leden van het netwerk zijn: de eerstelijnsverloskundigen, tweedelijnsverloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, lactatiekundige, poli gynaecologie,, kraamafdeling en de kinderafdeling.

Waarbij de verloskundigen - eerste en tweede lijn - verenigd zijn in vereniging CATENA. De kraamzorg in het Netwerk kraamzorg. De andere genoemde disciplines werken van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Deze partijen vormen de kern van het netwerk, intentie is dat het netwerk in de toekomst uitgbreid wordt met overige schakels uit de keten van de geboortezorg. Denk hierbij aan de huisarts, JGZ, de zwangere, waarmee ook nu al een intensieve samenwerking is.
Binnen het netwerk hebben de zorgverleners een stevige verbinding.
Op een gelijkwaardige manier, waarbij zeggenschap van de betrokken organisaties gelijkwaardig is geregeld;
Met expliciete aandacht voor samenwerking met respect en vertrouwen;
Vanuit de eigen identiteit van de beroepsgroepen;
Vanuit de zelfstandigheid en autonome bedrijfsvoering van de bestaande organisaties.

Het bestuur van het netwerk bestaat uit de volgende leden:

unitmanagager kraamsuites, polikliniek verloskunde en gynaecologie ZRT
Nicole Dekeling, gynaecoloog ZRT
Claudia Barbian, kinderarts ZRT
Lianne Zondag, eerstelijns verloskundige Geldermalsen
Gea Teunissen, eerstelijns verloskundige Culemborg
Lieve Geelen, eerstelijns verloskundige Ochten
Christel Benne, directeur kraamzorg Betuwe en Gelderse Vallei Kesteren
Ineke Slootweg, hoofd P&O kraamzorg de Waarden Schoonhoven

Het bestuur vergadert maandelijks.

De Algemene Leden Vergadering vindt 4 maal per jaar plaats