Netwerk Geboortezorg Rivierenland
“Zwanger worden, zwanger zijn en bevallen zijn unieke gebeurtenissen in een mensenleven". In korte tijd vinden er grote veranderingen plaats, die voor de zwangere, haar partner en hun sociale omgeving zeer ingrijpend zijn.
Voor een ieder van hen zal dit een eigen en uniek proces in gang zetten. Dit proces willen wij zo goed mogelijk ondersteunen door het geven van zorg en begeleiding met ons team van zorgverleners.
De zorg en begeleiding van ons team richt zich op zowel het fysieke, psychische als sociale welbevinden van de zwangere, haar partner en het (aanstaande) kind. En wordt gegeven met aandacht, respect, optimale kwaliteit en veiligheid”

Het Netwerk Geboortezorg Rivierenland, verder genoemd als NGR, is een netwerk dat ontstaan is vanuit het VSV Rivierenland en werkt vanuit het bovenstaande motto. 
Dit motto is onderdeel van de gezamenlijk opgestelde visie

In 2013 is vanuit het bestaande Verloskundige Samenwerkings Verband Rivierenland besloten om de samenwerking in de geboortezorg te intensiveren. Aanleiding was het rapport “Een goed begin”, opgesteld door de stuurgroep zwangerschap en geboorte in 2009. Het opvolgen van de adviezen en aanbevelingen uit dit rapport vraagt om een intensieve geboortezorg keten.?Daarnaast vragen de ontwikkelingen van de huidige zorg naar de integrale zorg en integrale financiering om een stevig netwerk.
NGR bestaat uit de kernorganisaties van de geboortezorg: de eerstelijnsverloskundigen, tweedelijnsverloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, lactatiekundige, poli gynaecologie, kraamafdeling, en de kinderafdeling.?In de toekomst zal dit uitgebreid worden met partners als de huisarts, JGZ en de zwangere zelf. In de werkgroepen nemen deze partners al deel.

Uitganspunten van samenwerking zijn:
Samenwerken op een gelijkwaardige manier, waarbij zeggenschap van de betrokken organisatie gelijkwaardig is geregeld.
Met explicatie aandacht voor samenwerking met respect en vertrouwen.
Vanuit de eigen identiteit van de beroepsgroepen
Vanuit de zelfstandigheid en autonome bedrijfsvoering van de bestaande organisaties.

Het bestuur van het NGR bestaat uit de volgende leden:
Rob Hardeman, unitmanager kraamsuites en polikliniek obstetrie & gynaecologie ZRT
Marleen Baas, gynaecoloog ZRT
Claudia Barbian, kinderarts ZRT
Ellen Rooswinkel, verloskundige Geldermalsen
Lianne Zondag, verloskundige Culemborg
Aly Mijnheer, verloskundige Ochten
Christel Benne, directeur kraamzorg Betuwe en Gelderse Vallei Kesteren
Ineke Slootweg, hoofd P&O kraamzorg de Waarden Schoonhoven

Het bestuur vergadert maandelijks; De ALV vindt 4 maal per jaar plaats
Contact: bestuur@geboortezorg-rivierenland.nl