>>Zwanger zijn

1. Zwanger

2. Gezond zwanger vóór de eerste controle

3. De eerste controle


 

Zwanger !
Van harte gefeliciteerd namens alle leden van het Netwerk Geboortezorg Rivierenland [NGR]

Binnen dit netwerk zijn alle werkers binnen de geboortezorg in deze regio vertegenwoordigd.
Tijdens de zwangerschap, de geboorte van je kind, tijdens het kraambed, staan wij als als keten naast jullie.
Ons doel is een gezonde moeder, een gezond kind, een gezond gezin.
Gezond betekent lichamelijk gezond, psychisch gezond, een veilige omgeving voor je aanstaande kind, klaar voor het ouderschap.

Ons streven is om dit doel door jou zelf te laten bereiken. Wij ondersteunen, informeren, adviseren en controleren jullie.
Je hebt zelf dus een grote rol in dit proces.
We nodigen je dan ook uit om aan te geven wat je vragen en wensen zijn en wat je nodig hebt.
Een groot onderdeel van dit proces zal het geboorteplan zijn dat je zelf opstelt en met je verloskundige of gynaecoloog bespreekt.
Dit geboorteplan gaat vooral over de bevalling, meer informatie over de bevalling vindt je hier


Gezond zwanger.

vóór de eerste controle

Vanaf het moment dat je weet dat je zwanger bent kunt je je aanmelden voor Moeders voor Moeders.
“Zij krijgt. Jij geeft. Deel je geluk en doe mee!”
Zwanger worden is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Maar liefst één op de zes stellen in Nederland heeft te maken met vruchtbaarheidsproblemen.
Jij kunt jouw prille geluk delen en zo wensouders helpen.
Vandaar deze oproep van Moeders voor Moeders aan alle (vroeg) zwangere vrouwen.

De eerste controle

De volgende punten komen aan de orde:

- Naam, adres, telefoonnummers, email adres, huisarts, beroep
- Wanneer was de eerste dag van de laatste menstruatie?
- Hoe lang was er al kinderwens?
- Gezondheid van jou, van je partner, familie. Bent je wel eens bij een specialist geweest bijvoorbeeld.
  Als je op de volgende link klikt, vragenlijst eerste controle kunt u de lijst downloaden die wij doorlopen.
  Je kunt deze thuis al invullen en samen doorlopen, neem de ingevulde lijst mee naar de eerste controle.
- Verder zullen wij je bloeddruk controleren, gewicht en lengte
- We maken een echo om te kijken of de zwangerschap gezond is en om precies te bepalen hoeveel weken u zwanger bent
- Je krijgt informatie over de onderzoeken die mogelijk zijn tijdens de zwangerschap.
  op de volgende site kunt je alvast lezen welke onderzoeken bedoeld worden en wat het onderzoek inhoud:
  www.screeningscentrum-iris.nl
  Heb je geen behoefte aan deze informatie dan kunt je dat aangeven tijdens de controle
- De zwangerschap wordt door ons gemeld aan de huisarts en de apotheek. Op deze manier wordt behandeling en medicatie die eventueel 
  nodig is altijd aan de zwangerschap aangepast  
- Het kan zijn dat er wat extra ondersteuning nodig is naar het ouderschap toe. In overleg melden wij je dan aan bij de JGZ, de
  jeugdgezondheids verpleegkundige van het consultatiebureau. Zij komt op huisbezoek en bespreekt de vragen, onzekerheden en eventuele
  problemen en zoekt samen met jou, jullie naar antwoorden en ondersteuning.
  In de gemeente Neder-Betuwe is dat het consultatiebureau GGD Gelderland Zuid. In de gemeenten Buren, Tiel, Geldermalsen, Culemborg
  het consultatiebureau van de STMR, In de gemeente Over-Betuwe consultatiebureau van de VGGM       
- Nadat al deze punten aan de orde zijn geweest bepalen we of er een medische indicatie is voor overdracht of controle bij een gynaecoloog.
  Mochten er in je voorgeschiedenis al situaties zijn die van invloed kunnen zijn op de zwangerschap of bevalling, dan worden die tijdens de 
  gezamenijke bespreking met verloskundige en gynaeoloog besproken.    

Als afsluiting krijg je diverse informatie folders en tijdschriften van ons mee. Onder andere over de diverse zwangerschapscursussen die er zijn, over de kraamzorg, gezonde leefstijl én moeders voor moeders