Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Een baby!

Een blije en spannende gebeurtenis.
Toch zijn er bij jullie redenen om bij de gynaecoloog onder controle te blijven en in het ziekenhuis te moeten bevallen. Dit betekent dat de zwangerschap niet helemaal onbezorgd verloopt.

We willen jullie op deze pagina's graag laten kennismaken met de polikliniek, afdeling en de mensen die daar werkzaam zijn, zodat alles wat meer vertrouwd is.
Met goed advies en heldere informatie willen we proberen jullie goed voor te bereiden op alle veranderingen die eraan komen. Onder het kopje voorlichting vind je alle informatiefolders over speciale zwangerschappen, alles rondom bevallen in het ziekenhuis, een kijkje in onze verloskamers etc.                                                                                                         

Alle folders zijn samen met verloskundigen, kinderartsen en kraamzorg vanuit het netwerk geboortezorg opgesteld.

Gynaecologen werkzaam in Ziekenhuis Rivierenland Tiel stellen zich voor:

Dr. M.I. Baas

Mijn naam is Marleen Baas (1970).
Mijn geneeskunde studie heb ik deels aan de universiteit van Rotterdam en deels aan de universiteit van Nijmegen gevolgd. Na mijn studie heb ik gewerkt in ziekenhuizen in Rotterdam, Tilburg en Groot-Brittannië. Mijn opleiding tot gynaecoloog vond plaats in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch en in het UMC St Radboud in Nijmegen.
Aandachtsgebieden en interesse
Gynaecologie is voor mij een vak met veel boeiende facetten. Mijn specifieke belangstelling gaat uit naar de gynaecologische oncologie (kwaadaardige aandoeningen) en naar de minimaal invasieve chirurgie (kijkbuis technieken).
Ik ben lid van verschillende landelijke wetenschappelijke verenigingen en werkgroepen.
 
 
Dr. L. Brus

Ik ben geboren in Den Haag, mijn studie geneeskunde heb ik gedaan aan de Leidse Universiteit.
Ik heb daarna een periode als arts-assistent gynaecologie en verloskunde gewerkt. Voordat ik met de opleiding tot gynaecoloog ben gestart heb ik ongeveer 2 jaar onderzoek gedaan aan het VU ziekenhuis te Amsterdam, op de afdeling Fertiliteit. Ik ben daar ook in 1997 begonnen met de opleiding tot gynaecoloog en in 2002 was ik specialist.

Mijn specialisatie binnen het vakgebied is de minimale invasieve chirurgie, dus de laparoscopische ingrepen en in de toekomst ook de therapeutische hysteroscopische ingrepen.

Buiten mijn werk ben ik druk op mijn boerderij, de beesten moeten nog komen, nu alleen een hond en 4 katten.


Dr. C. Charangat

MB ChB, M.D, MRCOG (Londen), Fellowship in urogynaecologie.

Ik ben een allround gynaecoloog en gespecialiseerd in urogynaecologie (bekkenbodem problematiek).
Mijn geneeskunde studie en specialisatie tot gynaecoloog heb ik in India en in Engeland gedaan.

Na mijn opleiding heb ik in een groot ziekenhuis in Londen gewerkt. In 2009 kwam ik naar Nederland omdat mijn echtgenoot hier woonde en werkte.
In Nederland heb ik in het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg en het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch gewerkt. Vervolgens deed ik een aanvullende opleiding in urogynaecologie in Sint Antonius ziekenhuis Nieuwegein.

Bovendien heb ik de gelegenheid gehad om bekkenbodem echoscopie te leren in Australie.
Vanaf augustus 2012 ben ik werkzaam als gynaecoloog in Ziekenhuis Rivierenland.

Als gynaecoloog vind ik het een voorrecht om aanwezig te zijn bij belangrijke momenten in het leven van een vrouw. Mijn vak is mijn passie en ik geniet van de variatie die een werkdag brengt.
Het opbouwen van goed patienten contact vind ik erg belangrijk. Naast algemene obstetrie en gynaecologie gaat mijn belangstelling uit naar urogynaecologie waar ik vrouwen begeleid met verzakkingen en ongewild urineverlies.
Vrouwen vinden het moeilijk en vervelend deze klachten aan een dokter voor te leggen.
Ik vind het erg belangrijk om voor deze vrouwen iets te kunnen betekenen.

Mijn intentie en ambitie is om de beste zorg dichter bij huis te brengen en ik hoop en verwacht dat mijn uitgebreide ervaring hieraan kan bijdragen.
Naast mijn werk ben ik lid van verschillende landelijke en internationale wetenschappelijke verenigingen en werkgroepen.


Dr. G. Muijsers

Opleiding
Dokter Muijsers (1960) studeerde geneeskunde aan het UMC St Radboud te Nijmegen.
In de loop van zijn studie ontwikkelde hij speciale belangstelling voor zwangerschap bij moeders met gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld hoge bloeddruk of suikerziekte. Deze belangstelling is door de jaren heen blijven bestaan.
Van eind 1985 tot medio 1996 was dokter Muijsers werkzaam als arts-assistent, promovendus en gynaecoloog in opleiding in Nijmegen, Heerlen en Maastricht.
Ervaring en aandachtsgebieden
Eerder werkte hij vijf jaar als gynaecoloog in Baarn en Soest. Vanaf 2001 is dokter Muijsers werkzaam in Tiel en Culemborg.
Gedurende 4,5 jaar was hij tevens voorzitter van de vakgroep Gynaecologie.
Zijn belangrijkste werkzaamheden zijn:
adviseren en behandelen van vrouwen met kinderwens
adviseren en behandelen van vrouwen met ziekten die ontstaan zijn voorafgaand of tijdens een zwangerschap
opsporen van aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind
begeleiden van gecompliceerde bevallingen
het behandelen van algemeen gynaecologische klachten
het verrichten van gynaecologische en obstetrische operaties.
Daarnaast neemt dokter Muijsers deel regionaal en landelijk wetenschappelijk onderzoek en is hij lid van diverse ziekenhuiscommissies. Ook is hij lid van nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen.


Dr. M. Vleugels

Gynaecoloog, gespecialiseerd in laparoscopische en hysteroscopische operaties (kijkbuis operaties via de buik en via de schede).
Na de opleiding tot arts in Utrecht, volgde hij de opleiding tot tropenarts en werkte enkele jaren in Afrika, waar hij ook onderzoek deed naar malaria. Hij promoveerde aan de universiteit te Nijmegen op onderzoek naar het verlies van immuniteit, of te wel weerstand, tijdens de zwangerschap.
Na de opleiding tot gynaecoloog specialiseerde hij zich verder in de minimaal invasieve behandelings methoden bij vrouwen, te weten de endoscopische (kijkbuis) operaties. Met name die operaties die via de schede in de baarmoeder plaatsvinden, de zogenaamde hysteroscopische operaties. Hij introduceerde vele nieuwe behandelingen voor menstruatie stoornissen en een nieuwe hysteroscopische sterilisatie methode die poliklinisch plaats vindt.
Hij leidt collega's op in binnen en buitenland in deze nieuwe methoden. Een groot deel van deze trainingen voor dokters en operatie assistenten vinden plaats in het ziekenhuis Rivierenland te Tiel.