Respect studie

RESPECT studie: Verbeteren risicoselectie voor zwangerschapscomplicaties en aanbieden van multidisciplinaire zorgpaden


Binnen het Netwerk Geboortezorg Rivierenland namen drie verloskundigen praktijken en de echscopisten van screeningscentrum IRIS deel aan de eerste fase van deze studie.

Dit zijn:
Verloskundigen Praktijk TielVerloskundige Centrum Tiel
Verloskundigen praktijk de Ronding Culemborg

De tweede fase van dit onderzoek is in voorbereiding.

Projecttitel: Risk EStimation for PrEgnancy Complications to provide Tailored care (RESPECT study)
ZonMw projectnummer: 209020004
Onderdeel van: Regionaal Consortium Utrecht (RCU)
Begin- en einddatum (looptijd): december 2012 - december 2016 (4 jaar)
Projectleider(s): dhr. prof. dr. A. Franx, mw. dr. A. Kwee, mw. dr. M.P.H. Koster
Projectuitvoerder(s): mw. M. de Ruiter, MSc
E-mail: mw. M. (Marije) de Ruiter, MSc – respectstudie@umcutrecht.nl

Korte beschrijving
Het Nederlands verloskundig systeem wordt gekenmerkt door risicoselectie, hetgeen de afgelopen jaren regelmatig is bediscussieerd. Wij verwachten dat in het huidige systeem de risicoselectie verbeterd kan worden door het implementeren van screeningmodellen, gebaseerd op maternale karakteristieken en serologische en echoscopische markers, voor regelmatig voorkomende complicaties: pre-eclampsie en diabetes gravidarum.

Door verbeterde risicoselectie en tijdige opsporing van complicaties kunnen de perinatale uitkomsten verbeteren. Hiervoor zal het screeningsmodel allereest gevalideerd worden, waarbij de sensitiviteit, specificiteit en afkappunten vastgesteld zullen worden. In het tweede deel van de studie zal door middel van een cluster randomized controlled trial worden geëvalueerd of multidisciplinaire zorgpaden ten opzichte van de gebruikelijke zorg de perinatale uitkomsten verbeterd. De multidisciplinaire zorgpaden worden op maat gemaakt voor het individuele risico van de zwangere met als doel tijdige opsporing en behandeling van complicaties.

Doel van het onderzoek
Valideren van een predictiemodel voor pre-eclampsie en diabetes gravidarum om tijdig zwangeren met een hoog risico te identificeren.
Het aanbieden van multidisciplinaire zorgpaden voor zwangeren met een hoog risico op pre-eclampsie en/of diabetes gravidarum om perinatale uitkomsten te verbeteren.

Vraagstelling / Hypothese
Is het predictiemodel voor pre-eclampsie en diabetes gravidarum valide voor de Nederlandse zwangerenpopulatie? Verbetert het aanbieden van multidisciplinaire zorgpaden de perinatale uitkomsten voor zwangeren met een hoog risico op pre-eclampsie en/of diabetes gravidarum?

Relevantie
Veel voorkomende zwangerschapscomplicaties als preeclampsie en diabetes gravidarum zijn sterk geassocieerd met perinatale morbiditeit en mortaliteit. Door een adequate screeningstest op deze complicaties is het mogelijk multidisciplinaire zorgpaden te ontwikkelen toegespitst op het individuele risico van de zwangere waarbij tijdige herkenning, en dus behandeling, van complicaties voorop staan. Zwangeren met een laag risico zullen dus niet onnodig worden blootgesteld aan interventies, hetgeen overmedicalisering voorkomt.

Samenwerkingspartners
Regionaal Consortium Utrecht (RCU), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), JULIUS Centrum, NIVEL, GGD-JGZ.
Er wordt tevens samengewerkt met het regionaal consortium Limburg en het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland (regionaal consortium AMC) aangezien deze consortia eveneens een onderzoek over risicoselectie en -screening uitvoeren.

meer informatie: Goed Geboren