De Zwangere Centraal

De Zwangere Centraal; Multidisciplinaire samenwerking rondom geboortezorg in de Regio Rivierenland

"De geboorte van een kind is ook de geboorte van een moeder en een vader, een nieuw gezin"

 

 

 

 

 

Als verloskundig professionals rondom zwangerschap en geboorte, hebben we met elkaar vastgesteld dat:
1. de zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind altijd centraal dient te staan in de aangeboden begeleiding;
2. kwaliteit van leven al in de baarmoeder begint (en daarvoor);
3. er geen ontwikkeling kan zijn zonder bewustwording, zowel bij aanstaande ouders als bij zorgverleners;
4. de verbondenheid van lichaam en geest de basis is van elke begeleiding

De Regio Rivierenland kenmerkt zich door een bovengemiddeld aantal vrouwen met (ernstig) overgewicht. In de kernen Tiel en Culemborg is er een grote gemeenschap van niet-westerse allochtone vrouwen. In de gehele regio is het opleidingsniveau lager dan landelijk gemiddeld; bovendien is het besteedbaar gezinsinkomen ook lager dan landelijk gemiddeld ( bron GGD Rivierenland 2008: Hoe gezond is Tiel).

Tevens is er een toename van psycho-sociale klachten en een groeiend aantal tienermoeders. Genoemde kenmerken maken een multidisciplinaire, integrale aanpak rondom geboortezorg noodzakelijk.

Klik hier voor de pagina over het project "De Zwangere Centraal" op de website van ZonMw.

Van de aanvraag en de implementatie van het project "De Zwangere Centraal" zijn projectplannen beschikbaar. Voor het projectplan van de aanvraag klik hier, voor het projectplan van de implementatie, klik hier.