>>Net bevallen

1. Kraamzorg

2. Prenatale voorbereiding door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en huisbezoek

3. Partusassistentie

4. Zorg tijdens het kraambed

5. Afstemming, registratie & overdracht van zorg

6. Leuke en belangrijke links voor u en uw partner

7. Deelnemende organisaties in het NGR

 


Kraamzorg

Binnen het Netwerk Geboortezorg Rivierenland is de kraamzorg vertegenwoordigd.

De organisaties die verbonden zijn aan het Netwerk Kraamzorg Rivierenland zijn: Kraamzorg Betuwe en Gelderse Vallei, Kraamzorg de Waarden, Natus Kraamzorg,  RST zorgverleners, Allerzorg en ZiN Kraamzorg.

Het Netwerk Kraamzorg Rivierenland bevordert de kwaliteit van de kraamzorg in de regio   en de samenwerking met alle partners in de geboortezorg.

Deze kraamzorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van 4 kerntaken:

  • Vóór de bevalling Prenatale voorbereiding door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en huisbezoek;
  • Tijdens de bevalling: Partusassistentie
  • Na de bevalling: Zorg tijdens het kraambed
  • Tijdens en na het kraambed: Afstemming, registratie & overdracht van zorg

 

Prenatale voorbereiding door o.a. voorlichtingsbijeenkomsten en huisbezoek

De kraamzorg verzorgt voorlichting en advies tijdens de zwangerschap én in het kraambed ten aanzien van de gezondheid van de pasgeborene en de moeder.

Tijdens de zwangerschap vindt voorlichting plaats door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, folders, (interactieve) website en/of cursussen. Thema’s in de voorlichting zijn onder andere veilig slapen, leefstijl en borstvoeding.

Vanaf de 28e week wordt de intake gehouden, dit gebeurt bij u thuis of telefonisch. De  gezinssituatie en de zorgwensen/behoeften worden in kaart gebracht  Daarnaast krijgt u informatie over de taken van de kraamverzorgende, worden wederzijdse verwachtingen besproken en afspraken vastgelegd. Met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol wordt gekeken op hoeveel uur zorg u recht heeft.

Partusassistentie

Wanneer u gaat bevallen assisteert de kraamverzorgende de verloskundige en begeleidt ze u en uw partner op deskundige wijze. Dit doen wij zowel thuis als in het ziekenhuis bij uw poliklinische bevalling. Indien u medisch bevalt dan zal de begeleiding plaats vinden door een kraamverpleegkundige van de afdeling. Na de geboorte verleent de kraamverzorgende de eerste zorg aan u en uw kindje, zoals begeleiding bij het aanleggen bij borstvoeding, begeleiding onder de douche en het aankleden van uw kindje, maar ook houdt zij uw gezondheid en die van uw kindje nauwlettend in de gaten. Indien u in het ziekenhuis bent bevallen gaat de kraamverzorgende met u mee naar huis.

Zorg tijdens het kraambed

De kraamverzorgende is over het algemeen t/m de 8e dag na de geboorte bij u thuis om de zorg aan u, uw kindje en overige gezinsleden te verlenen aan de hand van een zorgplan. Ze helpt u op weg door een aantal taken van u over te nemen en u te begeleiden zodat u zowel lichamelijk als geestelijk kan herstellen. De kraamverzorgende geeft de juiste (medische) verzorging aan u en uw pasgeborene. U krijgt informatie over gezondheidsaspecten die van belang zijn voor u en uw gezin, over voeding, hygiene, slaap-/waakritme van u kind, ligging van uw pasgeborene, huilgedrag en troosten enzovoort.

Wanneer er complicaties zijn tijdens de kraamtijd zal het zorgplan aangepast worden, indien nodig worden er extra uren zorg geïndiceerd in overleg met de verloskundige. In incidentele gevallen wordt contact opgenomen met de huisarts.

Afstemming, registratie & overdracht van zorg

Naast de verloskundige werkt de kraamverzorgende samen met de kraamafdeling van het ziekenhuis ten behoeve van de overdracht, gezamenlijke protocollen en de jeugdgezondheidszorg. Ook kan er samengewerkt worden met een lactatiekundige bij borstvoedingsproblematiek.

Hieronder volgen nog een aantal leuke en belangrijke links voor u en uw partner:

Voedingscentrum: www.voedingscentrum.nl
VeiligheidNL: www.veiligheid.nl
Vereniging Borstvoeding  natuurlijk: www.borstvoedingnatuurlijk.nl
La leche League: www.lalecheleague.nl
Kenniscentrum borstvoeding: www.borstvoeding.com
Roken: www.rokeninfo.nl

Nederlands centrum Jeugdgezondheid:

www.ncj.nl
JGZ GGD Gelderlandzuid:

www.ggdgelderlandzuid.nl/publiek/mijn-kind.aspx

JGZ STMR:

www.stmr.nl/Ons-aanbod/Zorg-en-welzijn/Kind%20en%20Gezin/Consultatiebureaus.aspx

Kennisplatform kraamzorg: www.kraamzorg.nl
Alcohol en zwangerschap: www.alcoholenzwangerschap.nl
Tienermoeders: www.tienermoeders.nl
Ouders van meerlingen: www.nvom.net
Fiom:  www.fiom.nl

 

Deelnemende organisaties in het NGR:
zink kraamzorgde kraamvogelaller zorgrst kraamzorg